Wykładowcy

analiza danych • bazy danych • business intelligence • data mining • Oracle • SAS • SharePoint • SQL Server • Statistica • studia podyplomowe • Warszawa

Wykładowcy

Od początku istnienia studiów, naszą kadrę stanowią naukowcy prowadzący badania związane z tematyką studiów, nauczyciele akademiccy z wieloletnim doświadczeniem oraz praktycy współpracujący na co dzień z największymi dostawcami rozwiązań informatycznych w dziedzinie systemów informacyjnych i analizy danych. Oprócz głębokiej wiedzy teoretycznej, dobrego przygotowania merytorycznego, posiadają duże doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzonych zajęć. Potwierdzeniem tych kwalifikacji są posiadane certyfikaty, ukończone szkolenia oraz wiele godzin przeprowadzonych kursów, szkoleń i zajęć dydaktycznych. Jesteśmy jedynym na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW kierunkiem studiów podyplomowych zatrudniającym wykładowców posiadających certyfikaty analityczne SAS, zdobyte m.in. w SAS Training Center, w Cary, w USA oraz w SAS EMEA HQ, w Heidelbergu, w Niemczech. Także jako jedyni zatrudniamy wykładowców posiadających certyfikaty Comarch i StatSoft. Współpracujemy również z wykładowcami zawodowo zajmującymi się technologiami firm Datapolis,Microsoft i Oracle. Jeden z naszych wykładowców jest współautorem oprogramowania GradeStat do gradacyjnej analizy danych. Kolejny z wykładowców jest jednym z pionierów komputerowego modelowania toksykokinetycznego i toksykodynamicznego w Polsce.

Nasi wykładowcy objęci są systemem zapewnienia jakości, którego jednym z najważniejszych elementów są przeprowadzane w trakcie trwania studiów, wśród wszystkich uczestników,anonimowe ankiety satysfakcji obejmujące m.in. ocenę przydatności oraz jakości prowadzenia wszystkich przedmiotów przez wszystkich wykładowców. Ich wyniki są bardzo ważnym, chociaż nie jedynym czynnikiem uwzględnianym przy doborze i zmianach kadry wykładowców. Chcemy, aby nasi wykładowcy nie tylko legitymowali się posiadanymi certyfikatami, ale przede wszystkim żeby posiadali umiejętności i doświadczenie w przekazywaniu wiedzy.

 • Mgr Krzysztof Gajowniczek (SGGW)
 • Mgr Michał Gostkowski (SGGW)
 • Dr inż. Piotr Jałowiecki (SGGW, wsp. z Datapolis, Microsoft, SAS)
 • Dr inż. Grzegorz Koszela (SGGW)
 • Mgr Piotr Litwin (PAREXEL)
 • Mgr inż. Marcin Olejniczak (SGGW, Lasy Państwowe)
 • Mgr Piotr Rozenbajgier (PAREXEL)
 • Dr hab. Wiesław Szczesny (SGGW, PKO SA)
 • Mgr Tomasz Śmiałowski (SGGW)
 • Dr inż. Tomasz Woźniakowski (SGGW, Doskomp)
 • Mgr Łukasz Wołonciej (SAS Institute)
 • Dr inż. Tomasz Ząbkowski (SGGW, PTC ERA)
 • Dr Krzysztof Zmarzłowski (SGGW, ING)

Kwalifikacje

Nasi wykładowcy posiadają certyfikaty,uprawnienia i ukończone szkolenia m.in.:

 • Oracle Database 10g:Administration Workshop
 • Projektowanie infrastruktury i instalacja Microsoft SQL Server
 • Administracja Microsoft Windows Server – podstawy
 • Administracja Microsoft Windows Server –zaawansowana
 • Architektura SAS 9 (część I)
 • Architektura SAS 9 (część II)
 • Przetwarzanie danych w SAS (część I)
 • Przetwarzanie danych w SAS (część II)
 • Raportowanie w środowisku SAS Enterprise Guide
 • Przetwarzanie danych w środowisku SAS Enterprise Guide
 • Przetwarzanie danych w języku SQL
 • Integracja danych w SAS 9
 • Prognozowanie w SAS Forecast Studio
 • Kurs metod analitycznych ryzyka rynkowego, SAS Training Center, Cary, NC, USA
 • Kurs metod analitycznych ryzyka kredytowego, SAS EMEA HQ, Heidelberg, Niemcy
 • Kurs analityczny zastosowań metod statystycznych, SAS EMEA HQ, Heidelberg, Niemcy
 • Kurs zastosowań metod IT w bankowości, Londyn, Wlk. Brytania
 • Podstawy statystycznej analizy danych, StatSoft Polska
 • Statistica Visual Basic, Statsoft Polska
 • Analiza danych ankietowych, StatSoft Polska
 • Modelowanie zależności pomiędzy zmiennymi, StatSoft Polska
 • Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska
 • Warsztaty szkoleniowe polskiego FADN
 • Produkcja Comarch CDN XL w wersji podstawowej
 • Produkcja Comarch CDN XL w wersji zaawansowanej
 • Filtry, wykresy i szybkie raporty w systemie Comarch CDN XL
 • Struktura bazy danych Comarch CDN XL, wydruki tekstowe i graficzne Crystal Reports
 • Comarch ALTUM Elastyczność i Rozszerzalność
 • Comarch ALTUM WorkFlow”
 • Mobilna obsługa magazynu i sprzedaży we współpracy z systemami Comarch
 • PRINCE2® Foundation
 • CompTIA Certified Technical Trainer (CTT+)
 • Podstawy programowania dla Platformy .NET z wykorzystaniem języka C#
 • Tworzenie stron www w języku PHP,NobleProg
 • Egzaminator ECDL

Wykładowcy posiadają doświadczenia z długoletniej współpracy komercyjnej i naukowej m.in. z:

 • PKO Bank Polski
 • BRE Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • ING BSK
 • City Bank
 • Narodowy Bank Polski
 • Comarch S.A.
 • Polska Akademia Nauk
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o.
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

analiza danych • bazy danych • business intelligence • data mining • Oracle • SAS • SharePoint • SQL Server • Statistica • studia podyplomowe • Warszawa